Política de privacitat

Política de privacitat i tractament de dades personals:

 

 

CA VIDA Assegurances, en endavant “la Companyia”, amb domicili a Avinguda Fiter i Rossell, 22, AD 700 Escaldes Engordany, és titular d’aquest lloc web, i responsable de les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris a través d’aquest lloc web.

L’usuari queda informat i consent el tractament de les dades subministrades durant la navegació en la pàgina web i les que es generin com a conseqüència de la seva utilització, incloses, en el seu cas, les comunicacions o les transferències Internacionales de les dades que poguessin realitzar-se, amb les finalitats indicades a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?”

En cas que les dades facilitades es refereixin a terceres persones físiques diferents a l’usuari, aquest garanteix haver recavat i comptar amb el seu consentiment previ per a la comunicació de les seves dades i haver-los informat, amb caràcter previ a facilitar-les, de les finalitats del tractament, comunicacions i altres termes previstos en l’apartat “Informació sobre protecció de dades”.

L’usuari declara que és major de 13 anys. De la mateixa manera, en cas que les dades que proporcioni durant la navegació de la pàgina web siguin de menors d’edat, com a pare/mare o tutor del menor, autoritza expressament el tractament de dites dades incloses, en el seu cas, les relatives a la salut, per a la gestió de les finalitats detallades en la informació sobre protecció de dades.

L’usuari garanteix l’exactitud i veracitat de les dades personals facilitades, comprometent-se a mantenir-les degudament actualitzades i a comunicar a la Companyia qualsevol variació que s’hi produeixi.

La utilització d’aquesta web està subjecta a la Política de Privacitat i tractament de dades personals, a les Condicions d’ús que es detallen a continuació així com a la Política de Cookies. Li preguem que les llegeixi atentament. El fet d’accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en el mateix implica que prèviament ha llegit i acceptat, sense cap reserva, dites polítiques i condicions.

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

 

La informació i/o dades personals que ens proporcioni, incloses en el seu cas les de salut, s’inclouen en un fitxer el responsable del qual és:

 • Identitat: CA VIDA Assegurances, SA A-714091-U
 • Adreça postal: Avinguda Fiter i Rossell, 22, AD 700 Escaldes Engordany
 • Telèfon: 00 376 889119
 • Correu electrònic: info@creandvida.ad
 • Contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpo@creandvida.ad

Quines dades conservem?

 

La Companyia obté informació sobre els seus usuaris. Les dades que es conserven són:

 • El nom de domini del proveïdor (ISP) que els dona accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor XXX estarà identificat amb el domini xxx.es.
 • La data i hora d’accés a la nostra web.
 • L’adreça d’internet des de la que va partir l’enllaç que dirigeix a la nostra web.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

 

La Companyia tractarà totes les dades subministrades voluntàriament durant la navegació en la pàgina web, incloses les de salut, així com totes aquelles que s’obtinguin o generin com a conseqüència de la seva navegació per les pàgines web d’internet o un altre mitjà, per a les finalitats següents:

 • Oferir a l’usuari una navegació més personalitzada.
 • Elaboració d’estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la web.
 • Coneixement de les hores de major afluència de visites a la web així com realitzar ajustaments precisos per evitar problemes d’accés.
 • Coneixement de l’efectivitat dels diferents botons i enllaços que apunten al nostre servidor, amb la finalitat de potenciar aquells que ofereixin millors resultats.
 • El manteniment d’un registre de l’activitat de l’usuari via web.
 • La prevenció i investigació del frau.
 • El manteniment i gestió integral i centralitzada de la seva relació amb el Grup Creand.

Aquest lloc està sent mesurat amb les solucions de Google Analytics. Aquestes solucions utilitzen marques en les pàgines i cookies per analitzar informació sobre l’audiència (per exemple, número de visites, durada de la visita), dades sociodemogràfiques dels usuaris i registre del seu comportament a les nostres pàgines (per exemple, fonts de tràfic, pàgines visitades, seccions preferides, etc.). Pot veure més informació sobre la política de privacitat de Google Analytics a https://policies.google.com/privacy?hl=ca

Totes les dades recavades, així com els tractaments i finalitats indicats anteriorment, són necessaris o guarden relació amb l’adequat servei i gestió de la pàgina web així com en el seu cas, el manteniment, desenvolupament i control de la relació amb la Companyia.

Durant quant de temps conservarem les seves dades personals?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran pel termini determinat en base als criteris següents: (i) obligació legal de conservació; i, (ii) sol·licitud de supressió per part de l’interessat en els supòsits en què s’escaigui.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

 

La base legal per al tractament de les seves dades amb les finalitats incloses a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?” és el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Creand Vida podrà comunicar les seves dades, exclusivament per a les finalitats indicades a l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?”, a altres entitats pertanyents al Grup Creand (www.creandgroup.com), filials i participades, Fundació Creand, així com a tercers amb els quals subscrigui acords de col·laboració.

Tanmateix, qualsevol entitat pertanyent al Grup Creand (www.creandgroup.com), filials i participades, pot comunicar les dades personals a qualsevol de les abans indicades entitats, amb la finalitat de mantenir una gestió integral i centralitzada de la relació dels interessats amb les diferents entitats del Grup Creand i que els interessats es puguin beneficiar de l’accés a les seves dades des de qualsevol d’elles, respectant en tot cas la legislació aplicable sobre protecció de dades de caràcter personal i sense necessitat que als interessats els hi sigui comunicada cada primera comunicació que s’efectuï.

En el marc de les comunicacions indicades en el paràgraf anterior, es podran realitzar transferències internacionals de dades a tercers països o organitzacions internacionals, de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 

En els termes i amb l’abast establert en la normativa vigent, qualsevol persona té dret a:

 • confirmar si la Companyia estem tractant dades personals que el concerneixin o no, a accedir-hi i a la informació relacionada amb el seu tractament.
 • sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • sol·licitar la supressió de les dades quan, entre d’altres motius, ja no siguin necessàries per a les finalitats per què foren recollides, cas en el qual la Companyia deixarà de tractar les dades excepte per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament podran ser tractades amb el seu consentiment, a excepció de la seva conservació i utilització per a l’exercici o la defensa de reclamacions o amb mires a la protecció dels drets d’una altra persona física o jurídica o per raons d’interès públic important de la Unió Europea o d’un determinat Estat membre.
 • oposar-se al tractament de les seves dades, cas en què la Companyia deixarà de tractar les dades, excepte per a la defensa de possibles reclamacions.
 • rebre en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica les dades personals que li incumbeixin i que hagi facilitat la Companyia, o sol·licitar a la Companyia que les transmeti directament a un altre responsable quan sigui tècnicament possible.
 • retirar el consentiment atorgat, en el seu caso, per a la finalitat inclosa en l’apartat “Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?”, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Els anteriors drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat poden exercir-se directament pel titular de les dades o mitjançant representant legal o voluntari, a través de comunicació escrita i dirigida a l’adreça electrònica protecciodades@creand.ad o a la seu social de Creand Vida.

L’interessat pot presentar una reclamació davant Agència Andorrana de Protecció de Dades al Carrer Dr. Vilanova núm. 15, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, especialment quan consideri que no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, a través de la pàgina web habilitada a tals efectes per l’Autoritat de Control corresponent.

S’entén que l’usuari queda informat i accepta les condiciones establertes anteriorment si continua navegant en el lloc web i, en aquest cas, si prem el botó “ENVIAR/CONTINUAR” que es troba als formularis de recollida de dades.

Responsabilitats

 

 

La Compañía declina qualsevol responsabilitat en relació amb la informació d’aquesta web procedent de fonts alienes a CA Assegurances Vida SA o al Grup Creand, així com dels continguts no elaborats per la mateixa.

 

La funció dels links (enllaços) que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest web. La Companyia no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través de dits enllaços hipertextuals..

Avís legal

El titular del domini és CA Assegurances Vida, SA, amb A-714091-U, seu social a Avinguda Fiter i Rossell , 22, AD 700 Escaldes Engordany, dades d’inscripció Registre de Societats del Govern d’Andorra, llibre S-299, foli 391-390, inscripció de data 17 de Novembre de 2019.

Condicions d’ús del lloc web

 

L’usuari s’obliga a fer un bon ús del lloc web, entenent-se per bon ús el que sigui conforme amb la legislació vigent, bona fe i ordre públic.

Al seu torn, l’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web amb finalitats fraudulentes, així com a no realitzar cap acte amb objecte de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedís, de qualsevol manera, la seva normal utilització i funcionament. 

 

L’usuari resta informat que, en el cas d’incompliment de les Condicions d’ús, de la Política de Privacitat o de qualssevol altres termes o condicions recollits en el lloc web, la Companyia es reserva el dret a limitar, suspendre o bloquejar el seu accés al lloc web, a través de qualsevol mesura tècnica que consideri necessària per aconseguir ho.

Copyright

 

Reservats tots els drets. El disseny del portal i els seus codis de font, així com els logos, marques i altres signes distintius que hi apareixen pertanyen a la Companyia i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, la reproducció distribució, transformació, manipulació, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació total o parcial, gratuït o onerós dels textos, imatges o qualsevol altre contingut que aparegui en el lloc web.

 

La Companyia es reserva el dret d’efectuar, en qualsevol moment i sense previ avís, totes les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la forma de presentació d’aquests que consideri necessàries, ja sigui de forma temporal o definitiva, havent d’assegurar-se l’usuari d’utilitzar en cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no atorga els usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis.