Creand Vida Integral

El Creand Vida Integral és una innovadora assegurança de vida risc que, a més de donar cobertura per defunció i invalidesa total i permanent, ofereix cobertura en la prevenció del càncer i dels accidents cardiovasculars.

pr creditvidaintegral

ico documento2 line green

Característiques

ico document line green

Avantatges

L’assegurança incorpora els serveis següents, sense cap cost addicional:​

Els resultats d’ambdós serveis seran totalment confidencials i només hi tindrà accés l’assegurat.

Tant en el cas del cribatge tumoral com en el del cardiocoach, l’assegurat ha de sol·licitar directament el servei al proveïdor contractat per la companyia asseguradora.​

ico document line green

Prestacions

ico cruz line green

En cas de sinistre

Els beneficiaris han de comunicar el sinistre dins del termini dels 90 dies següents a la data en què ha tingut lloc.

En cas d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, cal presentar un certificat mèdic en què s’especifiqui el motiu o la malaltia que origina la invalidesa i un altre certificat de la CASS que defineixi el percentatge d’invalidesa.

En cas de mort de l’assegurat, cal presentar un certificat de defunció del Registre Civil.

ico cruz line green

En cas de sinistre

Els beneficiaris han de comunicar el sinistre dins del termini dels 90 dies següents a la data en què ha tingut lloc. 

 

En cas d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, cal presentar un certificat mèdic en què s’especifiqui el motiu o la malaltia que origina la invalidesa i un altre certificat de la CASS que defineixi el percentatge d’invalidesa.

 

En cas de mort de l’assegurat, cal presentar un certificat de defunció del Registre Civil.

00 informacion

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.