Creand Vida Finançament Consum

El Creand Vida Finançament Consum és una assegurança de vida que, en cas de mort o d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, paga una indemnització equivalent als deutes (crèdits, préstecs, etc.) que l’assegurat tingui en comptes bancaris a Creand Crèdit Andorrà, en el moment del sinistre.

CREAND Vida Financament Hipoteca 768x432

ico documento2 line green

Característiques

ico document line green

Avantatges

ico document line green

Prestacions

ico cruz line green

En cas de sinistre

Els beneficiaris han de comunicar el sinistre dins del termini dels 90 dies següents a la data en què ha tingut lloc.

En cas d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, cal presentar un certificat mèdic en què s’especifiqui el motiu o la malaltia que origina la invalidesa i un altre certificat de la CASS que defineixi el percentatge d’invalidesa.

En cas de mort de l’assegurat, cal presentar un certificat de defunció del Registre Civil.

ico cruz line green

En cas de sinistre

Els beneficiaris han de comunicar el sinistre dins del termini dels 90 dies següents a la data en què ha tingut lloc.

 

En cas d’invalidesa total i permanent de l’assegurat, cal presentar un certificat mèdic en què s’especifiqui el motiu o la malaltia que origina la invalidesa i un altre certificat de la CASS que defineixi el percentatge d’invalidesa.

 

En cas de mort de l’assegurat, cal presentar un certificat de defunció del Registre Civil.

00 informacion

Preguntes freqüents

Si tens dubtes sobre els nostres productes, pots consultar el recull de preguntes habituals que hi ha disponible en aquest apartat.